Kwaliteit

Tevredenheidsonderzoek en kwaliteit Tevredenheidsonderzoek is één van de manieren om aan kwaliteitverbetering te werken. Kinderopvangorganisaties die aan kwaliteit werken, stellen zichzelf de volgende vragen: Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten? Doen we wat we beloven? En hoe

Tevredenheidsonderzoek en kwaliteit

Tevredenheidsonderzoek is één van de manieren om aan kwaliteitverbetering te werken.
Kinderopvangorganisaties die aan kwaliteit werken, stellen zichzelf de volgende vragen:

  1. Wat beloven wij?
  2. Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?
  3. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?
  4. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?
  5. Welke aspecten willen we verbeteren? 
  6. Hoe pakken we dat aan?

Kwaliteitszorg bestaat uit 4 fasen:

  1. Vaststellen van een visie op kwaliteit
  2. Onderzoeken van de tevredenheid over die kwaliteit
  3. Vergelijken van resultaten van onderzoeken met een benchmark
  4. Opstellen van verbeterplannen

 Als een kinderopvangorganisatie haar visie op kwaliteit heeft vastgesteld en bepaald heeft hoe dit in de opvang tot uiting moet komen (fase 1), is het zaak te meten wat klanten en medewerkers van de (kwaliteit van de) opvang vinden (fase 2). Het bevragen van klanten en medewerkers kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg. Vinden zij dat de kinderopvangorganisatie waarmaakt wat ze belooft?

De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek kunnen vergeleken worden met een landelijke benchmark (fase 3). In de benchmark wordt duidelijk hoe de resultaten van de organisatie zich verhouden tot de  beoordelingen van andere kinderopvangorganisaties (fase3). Op basis hiervan kunnen verbeterplannen worden opgesteld (fase 4).

VerbeterMeter is een hulpmiddel om systematisch te monitoren hoe ouders kinderen en medewerkers de organisatie en haar dienstverlening beoordelen. 

 Kwaliteit in perspectief

Vyvoj heeft op basis van jarenlange ervaring in de kinderopvang standaard vragenlijsten ontwikkeld en deze bij meer dan honderd organisaties toegepast. Zo is de grootste benchmark in de kinderopvang in Nederland ontwikkeld. Door de eigen resultaten te kunnen vergelijken met die van andere kinderopvangorganisaties in Nederland is het mogelijk om de eigen resultaten in perspectief te zien. In de verbetermeter zijn ook de resultaten van vorige metingen zichtbaar; zo kunt u zien of u uw doelen hebt gehaald.

Op de hoogte blijven?
Meld u dan hier aan voor VerbeterMeter Nieuwsbrief. U ontvangt dan regelmatig een nieuwsbrief van ons.Aanmelden voor de nieuwsbrief
Vragen?
Wilt u meer weten over de aanschaf van VerbeterMeter?Neem direct contact met ons op.