Aanvullende diensten

Verbeterplan Onderzoek is een middel om uw diensten te verbeteren, geen doel op zich. Dat betekent dat u niet klaar bent met het uitzetten van een onderzoek en het publiceren van de resultaten, het gaat juist om de verbeteracties die

Verbeterplan
Onderzoek is een middel om uw diensten te verbeteren, geen doel op zich. Dat betekent dat u niet klaar bent met het uitzetten van een onderzoek en het publiceren van de resultaten, het gaat juist om de verbeteracties die daar op volgen. Zo laat u ook aan uw klant, of uw medewerker zien dat u de reacties uit het onderzoek serieus neemt.
En juist bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten, het omzetten in verbeteracties en er over communiceren met de betrokkenen, kan Vyvoj u met raad en daad terzijde staan.

Interpretatie van onderzoeksresultaten
De onderzoeksresultaten zijn klaar, u hebt een hele berg gegevens en nu? Welke resultaten leiden tot actiepunten in het werkplan van uw organisatie? Wat zijn de specifieke acties die op locatieniveau moeten gebeuren? Hoe moet dit teruggekoppeld worden naar de medewerkers? En naar de ouders? De adviseur van Vyvoj komt graag bij u langs om de resultaten te bespreken, de analyses toe te lichten en u te helpen om conclusies te trekken en de bespreking in de organisatie voor te bereiden.

Workshops verbeteracties
De resultaten van het onderzoek betekenen vaak de eerste aanzet voor een verbetertraject. Want meedoen aan tevredenheidsonderzoek loont pas als je ziet dat de organisatie ook iets met de informatie doet. Dat geldt voor ouders en voor medewerkers. Er moeten keuzes gemaakt moeten worden voor verbeteracties die ook haalbaar zijn. Vyvoj verzorgt workshops met de presentatie van de onderzoeksresultaten én de bespreking van de verbeteracties.

Kwalitatief onderzoek en klantenpanels
Soms leveren de onderzoeken knelpunten op die een nadere verdieping behoeven; waar zit de kern van het probleem. Nogal eens liggen de problemen op het scharnierpunt tussen centraal management en de werkvloer; het middenkader. Maar het kan bij u ook gaan om een specifieke locatie of regio. Een ronde tafelgesprek onder leiding van een neutrale persoon kan veel zaken aan het licht brengen. Vyvoj kan u ook ondersteunen door het uitvoeren van klanten panels of uw managers trainen bij het zelf uitvoeren van klantenpanels.

Extra analyses t.b.v. managementinformatie
Door het toevoegen van enkele extra vragen ontstaan er veel analyse- en sturingsmogelijkheden. Zeker als resultaten worden gekoppeld aan de reguliere bezettingscijfers van kinderen en medewerkers en andere gegevens over de bedrijfsvoering (bezetting per locatie, ziekteverzuimcijfers, leeftijd medewerkers, duur dienstverband, gemiddeld aantal FTE’s, enz.). Vyvoj kan u helpen bij het toevoegen van extra analyses, de uitkomsten daarvan en het implementeren ervan in de organisatie.

 

Op de hoogte blijven?
Meld u dan hier aan voor VerbeterMeter Nieuwsbrief. U ontvangt dan regelmatig een nieuwsbrief van ons.Aanmelden voor de nieuwsbrief
Vragen?
Wilt u meer weten over de aanschaf van VerbeterMeter?Neem direct contact met ons op.