PACT-meter geeft richting

Geplaatst op 23 april 2018

Column;

PACT-meter geeft richting

Hoe sterk is de pedagogische omgeving voor jonge kinderen? Hoe goed loopt de interprofessionele samenwerking in de praktijk? En in hoeverre maken teamleden binnen de samenwerking in een kindcentrum gebruik van elkaars expertise? De antwoorden op deze vragen kunnen medewerkers en leidinggevenden in de samenwerking tussen kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs vinden met behulp van de PACT-meter; een praktisch zelfevaluatie-instrument ontwikkeld binnen het PACT-project (zie kader). De PACT-meter geeft een beeld van de sterke en zwakke punten van samenwerking en het levert input voor een gesprek met het team over de vraag welke punten zij zouden willen aanpakken om de omgeving voor kinderen te verbeteren. De PACT-meter geeft op die wijze actief richting aan een verbeteringsproces.

De meter bestaat uit digitale vragenlijsten, die worden ingevuld door de teamleden: medewerkers en leidinggevenden. De vragenlijsten volgen de ijkpunten van een sterke pedagogische omgeving die in het PACT-project zijn beschreven (zie www.pedagogischpact.nl). De teamleden geven bij elk ijkpunt aan hoe de stand van zaken in hun werkgebied is. Ook geven ze aan hoe belangrijk ze elk punt vinden en of ze dit willen aanpakken. Maria Jongsma en Clarine de Leve, beiden van Vyvoj (bureau voor onderzoek, projectbegeleiding en training binnen onderwijs, kinderopvang en zorg met name de IKC-ontwikkeling), waren nauw betrokken bij de ontwikkeling van de PACT-meter en hebben onlangs een verbeterde en vooral compactere versie van de PACT-meter opgeleverd.

PACT- meter geeft prioriteit

Maria Jongsma: “Met de vernieuwing van de PACT-meter is ervoor gekozen de inspanning om in te vullen voor de medewerkers te verminderen, maar nog wel de uitkomsten te bieden waarmee medewerkers en directie aan de slag kunnen. Dit zelfevaluatie instrument geeft prioriteit aan wat je gezamenlijk gaat aanpakken binnen de samenwerking van een kindcentrum. In de PACT-meter wordt voornamelijk ingezoomd op het pedagogisch handelen en werken op de werkvloer. De eindscores laten zien welke punten de medewerkers zelf het liefst willen aanpakken: wat vinden zij de belangrijkste doelen en waar leggen ze hun prioriteiten? Daar rolt een top 10 uit van verbeterpunten. Het draagvlak en de betrokkenheid is groot. De PACT-meter biedt op deze manier een goed uitgangspunt om met elkaar in gesprek te gaan over de wensen voor de korte en de lange termijn. Dan is het niet moeilijk om vervolgens een top 3 vast te stellen van prioriteiten die de partners samen willen oppakken.”

Kloppen de resultaten?

Clarine de Leve gebruikt de PACT-meter regelmatig bij de door Vyvoj in opdracht van PACT ontwikkelde training SamenScholing; een training over het PACT-gedachtegoed voor de werkvloer. ”De opbrengsten van de PACT-meter geven een goed overzicht van de punten die je samen belangrijk vindt. Het stopt niet bij het delen van de resultaten. We bespreken ze diepgaand in de training en kijken of de rapportages kloppen met de beleving van de groep. Ik vind het belangrijk om de uitkomsten uit te diepen. Vooral bij een beginnend kindcentrum, omdat je zo een goed beeld krijgt over waar de organisatie in de samenwerking staat. Medewerkers vinden het ontzettend fijn om samen te kijken naar de verbinding. Het is voor hen heel belangrijk om te werken aan het delen van een visie op werken met kinderen en daarbij goed te kijken naar gezamenlijke waarden en normen, merk ik. Dan spelen vragen als: Hoe ga je om met bepaalde typen van gedrag? En wat betekent dat voor je eigen gedrag.”

Compleet beeld

Maria Jongsma vult aan: “De PACT-meter helpt om in de gaten te houden waar je staat in de samenwerking, hoe de verschillende netrokkenen daar tegen aan kijken én wat je prioriteiten zijn. Medewerkers zijn vaak flauw van het zoveelste onderzoek, maar bij de PACT-meter ligt dat anders merk ik. Dat komt denk ik omdat de PACT-meter een mooi instrument is voor het stellen van heel concrete doelen. Ik adviseer organisaties om regelmatig evaluatiemomenten via de PACT-meter in te ruimen. De uitkomsten geven prima handvatten voor het jaarlijkse werkplan.”

Gelijkwaardige stem

Clarine de Leve vervolgt: “Bespreken van de uitkomsten van de PACT-meter levert een gezamenlijk beeld op, iedereen krijgt een gelijkwaardige stem. Via dit evaluatie-instrument wordt de agenda letterlijk gezamenlijke gevormd. Ook als de spreiding in beleving en prioritering groot is. Zelfs als die verschillen groot zijn, is het goed. Dan weet je dat je iets te doen staat als organisatie. Ik zie de PACT-meter ook als een spiegel voor directies. Soms laten we hen de PACT-meter apart invullen en vaak denken directies dan dat ze op punten verder waren dan blijkt, maar dat geldt op andere punten net zo hard andersom. Van medewerkers krijg ik te horen dat ze na het invullen en bespreken van de PACT-meter elkaar beter begrijpen… Je moet in de samenwerking tussen de verschillende disciplines voor elkaar openstaan, anders werk het niet. Onbegrip kan wrijving veroorzaken, omdat te voorkomen is de PACT-meter een belangrijk instrument.”

Meer weten over de PACT-meter? Zie: www.pedagogischpact.nl

Geplaatst in Nieuws
Op de hoogte blijven?
Meld u dan hier aan voor VerbeterMeter Nieuwsbrief. U ontvangt dan regelmatig een nieuwsbrief van ons.Aanmelden voor de nieuwsbrief
Vragen?
Wilt u meer weten over de aanschaf van VerbeterMeter?Neem direct contact met ons op.