‘Kinderopvang in Nederland verdient meer aanzien’ 

Geplaatst op 16 november 2017

‘Kinderopvang in Nederland verdient meer aanzien’ 

BKK Wetenschapscongres Kwaliteit Kinderopvang. 

Als de eerste 3 jaren van een leven zo belangrijk zijn, dan verdient de kinderopvang meer aanzien in Nederland. Geloven in talenten, de medewerkers moeten leren geloven in zichzelf. Over die stelling waren de deelnemers van het Wetenschapscongres op 12 november 2017 het roerend met elkaar eens.

Wij waren aanwezig en vertellen u graag de highlights van dit congres!

Onderzoekers belichtten vanuit verschillende perspectieven het belang van goede opvoeding juist in de leeftijd 0-5 jaar en hoe de kinderopvang hier een bijdrage aan kan leveren.

Nederland bungelt onderaan

Allereerst gaf Pamela Oberhuemer van het SeePro project in Munchen een overzicht van voorschoolse voorzieningen in 30 landen in Europa. Nederland zit in de middenmoot: wij hebben een gedeeltelijk geïntegreerd systeem- onderwijs en kinderopvang zijn nog twee verschillende werelden. Maar als we kijken naar het opleidingsniveau van de medewerkers, dan bungelt Nederland met medewerkers op MBO niveau onderaan. Wel scoren we positief als het gaat om hoe het in de praktijk loopt: op de werkvloer hebben onze medewerkers wel een afgeronde beroepsopleiding. Ze gaf als uitdaging voor Nederland mee:

  • Zorg voor medewerkers op verschillende niveaus
  • Bevorder dat de interdisciplinaire vaardigheden versterkt worden.
  • Ook pleitte ze voor het investeren in professionele netwerken

Breinontwikkeling vooral in de eerste levensjaren– vroeg investeren loont!

Nicholas Burnett, onderzoeker van early childcare over de hele wereld gaf ons een boeiend mondiaal perspectief mee. Uit onderzoek blijkt dat bij ontbreken van goede ontwikkeling in de eerste levensjaren de verdiensten later 26% lager zijn dan voor mensen uit vergelijkbare groepen. En dat de afgelopen jaren de ongelijkheid in opleidingsniveaus tussen verschillende bevolkingsgroepen toeneemt en daarmee de verschillen in inkomens. De return on investment (R.O.I) van investeringen in onderwijs is de eerste levensjaren verreweg het grootste: de breinontwikkeling vindt vooral in de eerste  levensjaren plaats, dus dan moet je erbij zijn om effect te sorteren.  Zijn adviezen voor Nederland:

  • Ondernemers: besteed vooral aandacht aan de kwaliteit van de medewerkers op de werkvloer
  • investeer meer in de educatieve voorzieningen in de voorschoolse periode en met name voor achterstandsgroepen

Geraldine French van het DCU- het Ierse instituut voor educatie gaf een inkijkje in de manier waarop de 4-jarige scholing van PM-ers in Ierland plaatsvindt. En ze benadrukte daarbij vooral, dat het in de kinderopvangbranche begint bij de vraag: Wat is ons beeld van kinderen?? En Wat willen we dat alle kinderen kunnen bereiken? En dat we daar competente medewerkers voor nodig hebben.  En die moeten vooral gericht zijn op het nu (present): het zijn van de kinderen (being), daar kan je met je interacties op inspelen.

Heeft training effect?

Ruben Fukkink, hoogleraar kinderopvang, van het Kohnstamm instituut (NCKO) heeft in verschillende onderzoeken de effectiviteit van trainingen voor interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers onderzocht. En dat levert bemoedigende resultaten op: de onderzochte VIB trainingen leveren vooral effect op voor de vaardigheden: ‘praten en uitleggen’ en ‘begeleiden’. En uit verschilleden onderzoeken blijkt dat trainingen vooral effectief zijn als ze samen met collega’s gevolgd worden, en als de leidinggevende het actief ondersteunen, en er coaching op volgt. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden gebundeld en eind 2017 gepubliceerd.

De knuppel in het hoederhok: geen HBO opleiding nodig

Suzanne Kruizinga, voorzitter CNV collectief gooit de knuppel in het hoenderhok met haar visie op opleidingsniveau van medewerkers in de zorg. Ze verwacht de komende jaren een groot tekort aan personeel in de zorg (en ook in de kinderopvang). Tegelijk met een opwaartse druk op opleidingsniveau is een enorme mismatch op de arbeidsmarkt te verwachten.

Vanuit de vraag: wat hebben we nodig in de zorg constateert ze “Een zorgzame verpleegkundige heeft geen HBO opleiding nodig!’’ Want wat is er wel nodig: dat zijn heel verschillende competenties. Wat is meer: de oefeningen met een gediplomeerde fysiotherapeut of samen met iemand een keer samen een dansje doen? Vertaald naar de kinderopvang: ga op een andere manier om met functies, zorg voor borging van de verschillende competenties in je team zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Rollen en competenties zijn veel belangrijker dan functiebeschrijvingen. En als dat niet in de regels past – ga gewoon in gesprek met de vakbond. Het meest verrassende vond ik wel dat dit geluid vanuit de vakbond zelf komt. I

We moeten af van het Calimero effect

In de slotdiscussie ging het natuurlijk om de vraag: Moeten we toe naar allemaal HBO- opgeleiden in de kinderopvang? De trend in de discussie: we moeten per team de verschillende kwaliteiten borgen: met de vaste gezichten op de groep, en een gezonde mix van HBO en MBO opgeleide medewerkers, zodat je in elke groep en voor ieder kind alle benodigde competenties kunt aanbieden.

En hoe komen we dan af van het Calimero effect?

Vooral: aan andere professionals en aan klanten kunnen uitleggen wat onze expertise is in de kinderopvang. En daarvoor is nodig om onze medewerkers te leren geloven in zichzelf.

Meer weten: meer informatie is te vinden op de website van BKK.

En wilt u de competenties van uw medewerkers in kaart brengen? Of uw onderzoek en observaties naar pedagogische kwaliteit digitaliseren? Neem contact op met ahorsman@verbeter-meter.nl om de mogelijkheden te verkennen.  Wij zijn steeds bezig met productontwikkeling en doen dat graag samen met het werkveld. We gaan graag met u in gesprek.

Geplaatst in Nieuws
Op de hoogte blijven?
Meld u dan hier aan voor VerbeterMeter Nieuwsbrief. U ontvangt dan regelmatig een nieuwsbrief van ons.Aanmelden voor de nieuwsbrief
Vragen?
Wilt u meer weten over de aanschaf van VerbeterMeter?Neem direct contact met ons op.